Verzija 2019.06.001 z dne 19.04.2019

Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Priprava plačil

  • dodana je kontrola, ki ureja povezovanje po sklicu 99 tako, da v primeru več postavk z enakim sklicem javi opozorilo
  • polnimo podatek o nazivu stranke
  • urejena je kontrola TRR-jev pri povezovanju plačil za vir informacije 20

 

Dnevne obdelave – opominjanje

  • Izpis Opomin devizni je pripravljen z novim dizajnom
  • Dodan je izpis Sample of Reminder currency, ki je prevod deviznega opomina
  • V pripravljenem opominu, na gumb podrobno, je v preglednici 'Postavke opomina' sedaj možno brisati postavke, ki ne bodo zajete v opominu.

 

Bližnjice - Knjigovodstvo

  • urejeno, da se upošteva varnostni sistem na glavnem meniju - VS Dnevne obdelave in VS Izpisi in pregledi.

 

Natisni