Sprememba referentov

Pomembno:  Obdelava spreminja podatke referentov, zato pred obdelavo priporočamo arhiviranje baze trenutnega uporabnika.

Program uporabimo za spreminjanje šifer referentov, ko se celotni referent preseli na nov referent.

Ob zagonu programa se nam odpre preglednica šifranta referentov. Najprej vpišemo datum spremembe. To je datum, ko smo osnovna sredstva fizično selili med referenti.

 V preglednici je stolpec Nova šifra referenta, ki ga izpolnimo pri tistih šifrah referentov, kjer želimo spremembo.

Z aktiviranjem gumba Potrdi  bo program začel z delom.

Po končani obdelavi bo na kartici osnovnega sredstva zapis s tipom spremembe  »RF« na vneseni datum.

Obdelava nam bo spremenila podatke referentov na osnovnih sredstvih. Šifrant referentov ostane nespremenjen.

Natisni