Verzija 2019.11.001 z dne 23.8.2019

  • Dodane naslednje API metode:
    • ProcessingProjectWorkOrder – metoda za knjiženje delovnega naloga; trenutno podprti opciji knjiženja izdaje materiala in prejema izdelkov.

Natisni