Zavihek Zahtevana dokazila

V preglednici na zavihku imate možnost evidentiranja zahtevanih izjav, dokazil - ali je zahtevano dokazilo priloženo in ustrezno. Novih izjav/dokazil tu ne morete vnašati, saj se samodejno prenesejo vse zahtevane izjave/dokazila, ki ste jih določili pri kreiranju naročila.

Po 41. členu velja: »Ne glede na druge določbe tega zakona (ZJN-2 in ZJN-2B) ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco; namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati ponudba. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam.«

Ko ste pregledali izjave oz. preverili in zabeležili vsa zahtevana dokazila in če vsa dokazila ustrezajo, potem je ponudba lahko pravilna, v nasprotnem primeru ponudba nikakor ne more biti pravilna.

Natisni