Odpiranje in zaključevanje obračunov

V programu OST odpirate nove obračune, veliko pa vas odpira na novo kar nekaj obračunov hkrati (obračun prehrane in ostalih storitev za učence, obračun oskrbnine za otroke v vrtcu, ki je v sklopu šole, obračun za zaposlene, obračun za zunanje …). Veliko obračunov se odpira in pripravlja v približno istem časovnem obdobju in tukaj bomo opisali način dela s temi obračuni, da potem ob zaključku ne bi prihajalo do težav.

Odpiranje in zaključevanje obračunov

Natisni