Gumb Podrobno

·      Z gumbom  lahko podrobno pregledujemo podatke.

·      Označimo zapis (vrstico) v preglednici Hitri pregled odprtih postavk - stranke in kliknemo na gumb Podrobno. Prikazale se nam bodo podrobnosti izbrane stranke za datume, ki smo jih določili na gumbu Priprava, in za izbrani zbir, če smo izbrali samo en zbir oz. za vse zbire, če smo polje Šifra zbira pri pripravi pustili prazno. Preglednica se imenuje Hitri pregled odprtih postavk – zbiri.

·      Če želimo pregledati podatke še podrobneje, označimo zapis in kliknemo ponovno na gumb Podrobno. Odpre se preglednica Hitri pregled odprtih postavk – konti. Sedaj pregledujemo postavko na nivoju kontov, ki smo jih vključili v označenem zbir.

·      Če želimo pregledati podatke še podrobneje, označimo zapis in kliknemo ponovno na gumb Podrobno. Odpre se preglednica Hitri pregled odprtih postavk – postavke. Sedaj pregledujemo postavko na nivoju dokumentov, ki so knjiženi na označenem kontu.

·      Če želimo na kontu pregledati samo odprte postavke, potem kliknemo na gumb . Odpre se preglednica Hitri pregled odprtih postavk – odprte postavke. Sedaj pregledujemo samo odprte postavke na nivoju postavk, ki so knjižene na označenem kontu.

 

Natisni