Verzija 2019.05.001 z dne 29.03.2019

Artikli

 • Okoljske dajatve - dopolnjen izvoz v excel s sledečimi podatki:
  • Tip artikla
  • Skupina artikla
  • Oddelek 
  • Klasifikacija
  • Novo pojavno okno pri izvozu v excel s pomočjo katerega je mogoče omejiti količino podatkov, ki jih izvažamo. 

Natisni