Obračanje zalog - izračun

Pregled nam v glavnem pove, kolikšen je koeficient obračanja zalog in dneve vezave zalog, t.j. v koliko dneh prodamo zalogo ali povedano drugače – v koliko dneh se zamenja oz. proda celotna zaloga. Seveda pa je poleg podatka o obratu potrebno imeti v vidu tudi roke dobave. Tako bi na podlagi dobaviteljevih rokov in želenega obrata v dnevih lahko tudi dobili referenco za koeficiente, ki jih potem dobimo na izpisu.

Večji je koeficient obračanja, krajši je potem čas vezave sredstev v zalogah. Te vrednosti izračunanih koeficientov so odvisne od izbranega prikaza, saj se v primeru izbora načina izračuna »povprečna zaloga-povprečna izdaja« izračunajo tako, da se dobijo količinske povprečne vrednosti izdaje in zaloge za vsak dan v izbranem obdobju, potem pa se obrat izračuna iz povprečna zaloga deljeno s povprečno izdajo.

Pri ostalih dveh načinih, pa je obrat izračunan iz prodaje blaga deljeno s povprečno zalogo.

Natisni