Verzija 2018.10.001 z dne 10.08.2018

Obračun storitev

Otroci - Stiki

Šifranti – Otroci – Stiki

V kolikor je v stiku Mati, Oče, Skrbnik vpisan podatek o kontaktu ( telefonska številka, številka mobilnega telefona, e-mail), sta poleg polja Opis obvezna podatka tudi Ime in Priimek. Ime in priimek se nato prepišeta na otroka v polje Priimek in ime.

 

Evidenca šolanja

Šifranti - Otroci – Evidenca šolanja

Polje Predmetnik je spremenjen v obvezen podatek. V kolikor podatek ni vpisan, se polje obarva rdeče oz. se ne more narediti potrditve.

 

Izpis SDD soglasja

Šifranti - Otroci -  Dogodki

SDD soglasje je dopolnjeno s stavkom » Seznanjen sem, da » NAZIV »  obdeluje in si z banko izmenjuje moje osebne podatke in druge podatke, ki so potrebni za izvajanje tega soglasja. »

 

Uvoz podatkov 

Šifranti - Otroci – Čarovnik za uvoz

Čarovnik za uvoz podatkov v šifrantu Otrok je dopolnjen za  dodajanja stikov (telefon, mobitel in e-mail ) koristnika, očeta, mame in skrbnika.

 

Evidentiranje obrokov

Kuhinjski pult

Potrditev ali prekinitev se poleg kartice lahko izvede tudi s klikom na DA ali NE z miško ali ukazom preko tipkovnice -> potrditev s CTR+D ter prekinitev s CTR+N.

 

Natisni