Verzija 2020.16.001 z dne 30.11.2020

  • Naročila kupcev – prenos naročil kupcev v plan proizvodnje; popravljeni izračuni po metodi »manjkajoča količina«. Sedaj se o tej metodi izračunajo pravilne količine za prenos naročila v plan proizvodnje.
  • Naročila kupcev – na naročilih kupcev prenesenih v delovne naloge (ali plan proizvodnje) VRP lahko tudi na vnosni formi spreminjamo podatke o količini, cenah, popustih, nazivih in opisih (enako kot na vrstičnem vnosu).
  • Odpremni nalogi – na odpremnih nalogih knjiženih v MSP lahko odpremljeno količino spreminjamo tudi na vnosni formi.
  • Pripomočki – avtomatsko formiranje naročil; posodobljen sistem predlaganja analitik (SM, SN, referent, analitika) na izdelanih naročilih dobaviteljem glede na nastavitve knjige naročil dobaviteljem ter podatke iz šifranta stranke dobavitelja. V primeru, kadar prenašamo analitike iz naročil kupcev in določena nabavna potreba analitik nima, se bodo dodelile analitike iz knjige naročila dobavitelja oziroma iz stranke dobavitelja.

 

Natisni