Prikaz slike prejetega računa od verzije 6.28.14

Spremenjen prikaz slike računa od verzije iCentra 6.28.14

Prikaz slike prejetega računa od verzije 6.28.14

Natisni