Dodajanje novih tehnoloških postopkov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Tehnološki postopek, kamor vpišemo podatke o tehnološkem postopku.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni tehnološki postopek.

Naziv – vpišemo naziv tehnološkega postopka.

Opomba – vpišemo opombo o tehnološkem postopku. Opombo je možno vnesti na jezičku »Opombe«

Natisni