Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec februar 2021

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2021/14 z dne 9.3.2021 je potrebno s pomočjo OLAP analize pripraviti podatke za izpolnitev Obrazca 1AA, 1A in 1B, ki so priloga okrožnici.

Če se je vrtec cel mesec nahajal v rdeči regiji izpolnite obrazec 1AA, obrazec 1A in 1B pa se izpolni, če je bil vrtec do 5.2.2021 v črni regiji.

Navodila

Natisni