Odklepanje dnevnikov

Obdelava omogoča odklenitev že prenesenega dnevnika v glavno knjigo. Po končani obdelavi so podatki na voljo za ponoven prenos v glavno knjigo.

·      Šifra blagajne – vpišemo šifro blagajne oziroma jo izberemo iz šifranta blagajn.

·      Številka dnevnika od… do… - vnesemo številke dnevnikov, ki jih želimo odkleniti. Odklepamo vedno do zadnjega dnevnika.

 

Natisni