Verzija 2017.11.000 z dne 8.9.2017

 • Optimiran (pohitren) je postopek izdelave kalkulacije delovnega naloga.
 • Pripomočki – naknaden izračun proizvodnih cen; proces spremembe cen smo dokončno pohitrili (optimirali smo del procesa, ki se nanaša na izračune v VRP).
 • Knjiženje – plan proizvodnje; v preglednico plana proizvodnje smo dodali kolone vnašalec, čas vnosa, popravljalec in čas popravljanja.
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave izginjanja vnesenih serijskih številk.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici materialne sestavnice delovnega naloga smo dodali še kolono »Tip artikla«. Na preglednici materialne sestavnice in tehnološke sestavnice naloge sta dodani funkciji »kopiraj celico« in »kopiraj vrstico«.
 • Knjiženje – serijsko knjiženje delovnih nalogov; desni del forme si sedaj zapomni zadnje nastavitve delovne postaje.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji »Rezervacije« smo dodali kontrolo nad tem ali je poleg izbirnega podatka »Leto« dodana vsaj še ena omejitev (po drugih izbirnih podatkov), da ne bi uporabnik s funkcijo rezerviral vse nerezervirane vrstice v planu.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; onemogočili izdelavo rezervacijskih delovnih nalogov za vrstice plana, ki so že razpisane v prave delovne naloge.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; tipka F7 deluje tudi na preglednici »razpis proizvodnje«.
 • Knjiženje – delo delavca; na vrstico vnosa delavec/dan smo dodali možnost vnašanja (ali prikazovanja) opombe. Podatek se lahko prenese tudi iz aplikacije »Zajem podatkov na delovnem mestu« (TS3). Opomba je vključena tudi v analizo dela.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljena napaka v primeru priprave predloga razpisa delovnih nalogov po količini »Potreba izbrano«.
 • Pripomočki – Popravek količin DN; dodan je nov pripomoček preko katerega lahko operater vnese popravljeno »Knjiženo« količino izdelka delovnega naloga. Sprememba se beleži v posebnem »dnevniku«, ki se ga lahko prikliče preko gumba »Spremembe« v glavi delovnega naloga. Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt in se ga lahko aktivira preko varnostnega sistema.

Natisni