Verzija 2021.01.001 z dne 11.1.2021

  • Odpremni nalogi – v primeru uvoza vrstic naročil kupcev v odpremni naloge se izvaja kontrola nad ujemanjem denarne enote iz naročila in odpremnega naloga. V preglednico vrstic naročil je dodana tudi kolona »DE« (denarna enota).
  • Izpisi – napoved zaloge, nepravilno napovedane zaloge; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu).
  • Odpravljena težava pri izpisu računa iz odpremnih nalogov za davčno potrjene račune, ko se v nekaterih primerih koda ni izpisala.

Natisni