Serijsko kopiranje naročil kupcev

Kopiramo lahko tudi več naročil kupcev hkrati. Tako kopiranje izvedemo skozi serijsko kopiranje naročil, ki ga aktiviramo preko gumba "Obdelave", ki se nahaja pod preglednico naročil kupcev in izbiro opcije "Kopiranje naročil".

 

Na izbiro imamo naslednje opcije:

  • Leto naročila ... izberemo iz katerega leta kopiramo naročila
  • Knjiga naročila ... izberemo iz katere knjige kopiramo naročila.
  • Številka naročila od do ... katera naročila kopiramo, lahko določimo z izbiro številko od-do.
  • Datum naročila od do ... izbor naročil, ki jih kopiramo lahko opredelimo tudi z izbiro datuma naročila od-do.
  • V letonaročila ... izberemo v katero leto kopiramo naročila.
  • V knjigo naročila ... izberemo v katero knjigo kopiramo naročila.
  • Obnovi po nastavitvah iz knjige naročila ... v kolikor je ta opcija izbrana, se bodo v nastalem naročilu določeni podatki vzpostavili kot je nastavljenio na knjigi naročil in ne tako kot je vpisano v naročilu, ki ga kopiramo. To velja za podatke: tip prodaje, način potrjevanja, šifra skladišča, knjiga računa, vrsta prometa izdaje,cenovno področje, knjižna skupina, analitike.  
  • Obnovi prodajne pogoje ... v kolikor je ta opcija izbrana, se v naročilu, ki nastane s kopiranjem, obnovijo prodajni pogoji (rabati, popusti, cene) kot v trenutku kopiranja veljaj za stranko iz naročila.
  • Osveži nazive ... v kolikor je ta opcija izbrana, se v naročilu, ki nastane, obnovijo nazivi artiklov kot velja za jezikovno področje stranke iz naročila.
  • Zapri naročilo ... vklop te opcije povzroči, da se po kopiranju naročilo, ki smo ga kopirali, zapre.

Kopiranje izvedemo preko gumba "Potrdi"

 

Natisni

Natisni