Priprava obračuna na nivoju skupine

Ko smo v zgoraj prikazanem oknu vsaj eno enoto potrdili (), se na dnu okna aktivira gumb . Odpre se okno s preglednico vseh skupin označene enote (v našem primeru v 1. enoto – nova šola spadajo skupine od 1. do 4. razreda).

V spodnjem delu okna spet sta dve polji: . S klikom na prvi gumb izberemo vse skupine, z drugim pa prekličemo izbiro. Ta dva gumba delujeta na principu vse ali nič (v našem primeru smo potrdili vse skupine in s tem vse otroke teh skupin).

Če pa ne želimo pripraviti obračuna za določeno skupino, označimo samo tiste skupine, za katere bomo obračunavali storitve. Skupino izbiramo tako, da označimo skupino in nanjo dvakrat kliknemo oziroma pritisnemo tipko Enter. S tem smo spremenili oznako skupine: iz potrjene v nepotrjeno in obratno.

Če pa želimo obračun samo za nekaj otrok, se moremo spustiti na še nižji nivo: nivo otrok. Drugače okno zapremo in izberemo ali Pripravo s storitvami ali Pripravo brez storitev.

Natisni