Licence

Če uporabljate več aplikacij (npr. DK in DDV, ali EK in DDV, ..),  mora imeti uporabnik, za katerega obdelujete podatke, določene licence za vsako posamezno aplikacijo.

Licence dodajamo tako, da se v preglednici vseh uporabnikov najprej postavimo na ustrezno vrstico, torej na uporabnika, kateremu mu želimo dodati licence. Nato pa pritisnemo gumb Licence.

Na zgornji sliki vidimo, da  uporabnik že ima vnesene tri licence. Pritisnemo gumb Vnesi zapis (Insert).

Odpre se nam okno za vnos podatkov posamezne licence. Kateremu uporabniku jo bomo definirali, vidimo na zgornji naslovni vrstici.

Šifro aplikacije – vpišemo šifro aplikacije ali pa si izberemo ustrezno iz liste, ki jo dobimo, če kliknemo na gumbek s puščico.

Demo različica - sami, torej brez sodelovanja s SAOP d.o.o., lahko dodajamo samo demo različice. Če torej želimo demo različico, obkljukamo polje Demo različica. S tem se zapreta dve polji, polje Delovnanje do in polje Koda . To pomeni, da ta dva podatka za delovanje demo različice nista potrebna. Če pa želimo dejansko polno delovanje aplikacije (torej ne demo), mora ostati kvadratek Demo različica prazen. S tem pa bo program od nas zahteval vnos tudi podatka Koda. Zaradi tega moramo (če ne že prej, vsaj v tem trenutku) kontaktirati podjetje SAOP d.o.o., in v dogovoru z njimi izpolnjevati ostale podatke.

Delovanje do - vnesemo datum, do katerega bo aplikacija delovala.

Podatki za aplikacijo – kaj vpišemo, nam mora ravno tako povedati ustrezna oseba iz SAOP d.o.o.

Podatkovna baza - Na tem mestu izberemo obliko, v kateri se nahajajo naši podatki:

·      MS Access – označimo, če imamo podatkovne baze v obliki MS Access. Samo v tem primeru lahko oznčimo še polje Baza z geslom, kar pomeni, da je pristop do podatkovnih baz zaščiten z geslom.

·      MSDE – označimo, če so podatkovne baze na strežniku MSDE.

·      MS SQL – označimo, če so podatkovne baze na strežniku MS SQL.

Pot do baze – Na tem mestu je potrebno opisati prometno podatkovno bazo. Podatek je aktiven samo v primeru, da smo pred tem izbrali podatkovno bazo oblike MS Access. V polje Pot do baze tako vnesemo ali izberemo ime podatkovne baze skupaj s potjo do te baze.

DSN – Če smo namesto MS Access izbrali obliko podatkovne baze MSDE oz. MS SQL, potem v polje DSN vnesemo veljaven DSN niz.

Če dodajamo nov licenčni zapis, nam program sam predlaga privzete vrednosti. Najenostavneje je, če predlagano potrdimo, sicer pa lahko tu tudi sami vnesemo DSN niz za ustrezno podatkovno bazo.

Ob obema poljema sta še dve    oz. ena    ikonca. S prvo lahko izberemo želeno podatkovno bazo, z drugo pa podatkovno bazo, ki smo jo navedli  vendar še ne obstaja, ustvarimo.

Ikonca pri polju DSN pa omogoča kreiranje nove podatkovne baze na strežniku MSDE oz. MS SQL.

Koda - vsebino tega polja pa nam vsekakor mora povedati nekdo iz SAOP d.o.o..

Če smo vse pravilno vnesli, nam program dovoli tak zapis potrditi (sicer opozori na napake). Spreminjanja obstoječih licenc ali njihovo brisanje ne priporočamo brez dogovora s SAOP d.o.o..

Natisni