Verzija 2020.11.001 z dne 14.8.2020

  • Pri knjiženju prejetega računa v glavno knjigo se v datum dokumenta zapiše datum računa ne glede na nastavitve konta
  • Pri uvozu e-računa se upošteva nastavitev, ali se originalna številka lahko podvaja ali pa ne
  • V opis knjižbe, ki se nahaja na zavihku knjiženje se polni podatek o originalni številki

 

Natisni