Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Dodana nastavitev »Polnjenje privzetih cenikov«. S tem se določa, ali se ob knjiženju dokumentov v določeni knjigi polnijo tudi prodajni ceniki s kalkulacijami iz dokumenta prejema ali zapisnika o spremembi cen. Privzeta nastavitev je potrjeno, t.j. ceniki se polnijo.
   • Za dokumente prejemov (Tip prometa = P - prevzem) je dodana nastavitev »Tip prejema«, s katero se lahko določi, ali se vrsto prometa uporablja izključno za namene internih prenosov med poslovalnicami (Interna izdaja, Interni prejem).
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • V primeru poskusa vnosa neaktivnega artikla, se opozorilo o napaki pojavi samo enkrat (gre za primere nastavitev čitalec-tipkovnica).
   • Dopolnitev prenosa podatkov načinov plačil na off-line blagajno z novimi podatki (oznake aktivnosti, nastavitve za bančni POS).
 • Splošno
  • Šifrant Načini plačil
   • Dodana nastavitev »Oznaka aktivnosti«. S to nastavitvijo se lahko ob izdaji računov izloči določene načine plačil – izbor ali vnos neaktivnega načina plačila ni možen. Velja za vse module, kjer se ob plačevanju računov izbira načine plačil.

 

Natisni