Knjiženje plačil za leto 2021 pred prehodom v novo leto

V primeru, da želite knjižiti plačila za mesec januar 2021, pred prenosom SPR v novo leto, morate urediti obdobja.

V Šifranti-->Obdobja morate v mesecu decembru spremeniti datumsko mejo do datuma npr. 31.1.2021. Na tak način vam bo dovolilo knjižiti plačila.

Natisni