Označi delovne subote

Omogoča, da izbrani nabor sobot lahko označimo kot delovne. Izbor sobot ima tri možnosti :

·      Vse

·      Prva v mesecu

·      Zadnja v mesecu

Datume delovnih sobot izpolni z vrsto dela za redno delo iz razdelka Vnos letnega plana.

 

 

Čemu so namenjeni podatki o delovnem urniku, sobotah in delovnem koledarju ?

Na obrazcu individualnega zahtevka za refundacijo boleznin so zahtevani podatki o delovnih sobotah. Uporabniki OPZ, ki imajo v svojih delovnih urnikih delovne sobote, bodo morali to izpolniti, če bodo želeli, da jim program pripravi in izpiše ta obrazec. V povezavi s tem so dopolnjeni tudi šifranti delovnih urnikov. Na urnikih lahko določimo, če zanj veljajo tudi delovne sobote in kakšen je delovni čas za dni od ponedeljka do petka in ob sobotah.

Pri izpisu obrazcev program upošteva urnik, ki je vnesen pri podatkih zaposlenega ali splošni, če urnik pri zaposlenem ni izbran.

Podatki koledarja so namenjeni prihajajočemu modulu za planiranje dopustov kot pripomoček pri izračunavanju dni planiranega dopusta in izračunavanju dejanskega števila dni dopusta in drugih nadomestil, za katera bo v obračunu vneseno obdobje odsotnosti od – do.

Natisni