Zavihek dopust

-  Šifra vrste dopusta (Osnovni dopust) – ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  dodatni dopust zaposlenih. Na tem mestu je potrebno, da v šifrant dodamo novo vrstico z Nazivom npr. Osnovni dopust (omenjeni naziv se nam nato izpiše v vrstici na Sklepu za letni dopust), ter določimo število dni osnovnega dopusta.

-  Šifra vrste dopusta (Mlajši zaposleni) – ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  dodatni dopust zaposlenih. Na tem mestu je potrebno, da v šifrant dodamo novo vrstico z Nazivom npr. Mlajši zaposleni (omenjeni naziv se nam nato izpiše v vrstici na Sklepu za letni dopust), ter določimo število dni dopusta za mlajše zaposlene. Podatek ni obvezen. Slednje izpolnimo samo v primeru, da zaposlujemo osebe mlajše od 18 leta starosti.

-  Starostna meja - mlajši – vpišemo starostno mejo. Program sam ponudi 18 let.

-  Šifra vrste dopusta (Starejši zaposleni) – ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  dodatni dopust zaposlenih. Na tem mestu je potrebno, da v šifrant dodamo novo vrstico z Nazivom  npr. Starejši zaposleni (omenjeni naziv se nam nato izpiše v vrstici na Sklepu za letni dopust). Število dni dopusta na tem mestu ne izpolnjujemo, temveč vpišemo št. Dni 0. Število dni dopusta za starejše zaposlene določimo – vnesemo na osnovnem meniju Kadrovski šifranti – Dopust za starost. Na omenjenem mestu vnesemo – določimo točne kriterije za starost zaposlenih.

-  Šifra vrste dopusta (Otroci) –ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  dodatni dopust zaposlenih. Na tem mestu je potrebno, da v šifrant dodamo novo vrstico z Nazivom npr. Otroci (omenjeni naziv se nam nato izpiše v vrstici na Sklepu za letni dopust). Število dni dopusta na tem mestu ne izpolnjujemo, temveč vpišemo št. Dni 0. Število dni dopusta za otroke določimo – vnesemo na osnovnem meniju Kadrovski šifranti – Dopust za starost otrok. Na omenjenem mestu vnesemo – določimo točne kriterije za starost otrok.

- Glede na datum  – ob kliku na gumb  izberemo ustrezen datum za izračun (za otroke), ki se upošteva pri pripravi sklepov za letni dopust

-  Šifra vrste dopusta (Stalnost) – ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  dodatni dopust zaposlenih. Na tem mestu je potrebno, da v šifrant dodamo novo vrstico z Nazivom npr. Stalnost (omenjeni naziv se nam nato izpiše v vrstici na Sklepu za letni dopust). Število dni dopusta na tem mestu ne izpolnjujemo, temveč vpišemo št. Dni 0. Število dni dopusta za stalnost določimo – vnesemo na osnovnem meniju Kadrovski šifranti – Dopust za stalnost. Na omenjenem mestu vnesemo – določimo točne kriterije za stalnost zaposlenih.

 

-  Upošteva vso delovno pri delodajalcu – označimo s   , če želimo, da nam pri pripravi sklepov upošteva delovno dobo od datuma zadnje zaposlitve, ter tudi delovno dobo pri istem delodajalcu. V primeru, da postavke ne označimo  , nam program pri izračunu stalnosti upošteva samo delovno dobo od datuma zadnje zaposlitve.

-  Šifra vrste dopusta (Delovna doba) – ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  dodatni dopust zaposlenih. Na tem mestu je potrebno, da v šifrant dodamo novo vrstico z Nazivom npr. Delovna doba (omenjeni naziv se nam nato izpiše v vrstici na Sklepu za letni dopust). Število dni dopusta na tem mestu ne izpolnjujemo, temveč vpišemo št. Dni 0. Število dni dopusta za delovno dobo določimo – vnesemo na osnovnem meniju  Kadrovski šifranti – Dopust za delovno dobo. Na omenjenem mestu vnesemo – določimo točne kriterije za delovno dobo zaposlenih.

-  Šifra vrste dopusta (Izobrazba) – ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant  dodatni dopust zaposlenih. Na tem mestu je potrebno, da v šifrant dodamo novo vrstico z Nazivom npr. Izobrazba (omenjeni naziv se nam nato izpiše v vrstici na Sklepu za letni dopust). Število dni dopusta na tem mestu ne izpolnjujemo, temveč vpišemo št. Dni 0. Število dni dopusta za izobrazbo določimo – vnesemo na osnovnem meniju Splošni šifranti – Izobrazba – Stopnje izobrazbe. Na omenjenem mestu vnesemo – določimo število dni dopusta po stopnjah izobrazbe.

-  Datum za izračun starosti) –  ob kliku na gumb  izberemo ustrezen datum za izračun starosti, ki se upošteva pri pripravi sklepov za letni dopust.

-  Datum za izračun delovne dobe – ob kliku na gumb  izberemo ustrezen datum za izračun delovne dobe, ki se upošteva pri pripravi sklepov za letni dopust.

Natisni