Analitike

Na zavihku Analitike (Alt A)  se nahajajo podatki o analitikah (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika) in knjižni skupini.

·      Knjižna skupina - vpišemo šifro knjižne skupine oziroma jo izberemo iz šifranta Knjižne skupine. Tako lahko računu spremenimo konte, na katere bodo knjiženi kupci, realizacija, rabati, DDV,… Na tem mestu lahko knjižne skupine tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Knjižna skupina se predlaga iz šifranta strank glede na nastavitve programa. Če za stranko knjižna skupina ne obstaja, se predlaga knjižna skupina iz nastavitev programa (če je tam vpisana).

·      Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem računu se predlaga iz šifranta knjižnih skupin. Gumb  - V vrstice omogoča kopiranje stroškovnega mesta iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem računu se predlaga iz šifranta knjižnih skupin. Gumb  - V vrstice omogoča kopiranje stroškovnega nosilca iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Delovni nalog – vpišemo poljuben tekst (malih črk ni možno vnašati). Pri novem računu se predlaga iz šifranta knjižnih skupin. Gumb  - V vrstice omogoča kopiranje delovnega naloga iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Referent – vpišemo šifro referenta (prodajnega) oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem računu se predlaga iz Referent prodaje iz Trgovskih podatkov šifranta Strank ali iz šifranta knjižnih skupin. Gumb  - V vrstice omogoča kopiranje referenta iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem računu se predlaga iz šifranta knjižnih skupin. Gumb  - V vrstice omogoča kopiranje analitike iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Opis za knjigovodstvo – poljubni tekst

·      Prodaja na daljavo, Montaža – po 1.1.2008 bodo stranke, ki bodo prodajale v EU vendar ne v Sloveniji preko interneta oz. bodo izvajale montažo v EU vendar ne v Sloveniji morale povedati še ta dva podatka. Lahko se izbere samo enega izmed njiju ali pa nobenega. To bo potem vplivalo pri pripravi podatkov za DDV, kjer bo na podlagi teh podatkov pripravilo zapise za knjiženje v DDV.

·      Neobdavčljivi promet, ki prinaša pravico do odbitka – Podatek je aktiven v primeru, da se DDV ne obračuna in je artikel tipa S-Storitev. Glede na nastavitev se kasneje tudi računi ustrezno knjižijo v DDV.

·      ID številka za DDV – vpišemo identifikacijsko številko za DDV, če se za predračun razlikuje od šifre države in davčne številke iz šifranta strank.

Natisni