Gumb Obračun amortizacije

Gumb Obračun amortizacije se nahaja na zaslonu (preglednici) Register. Aktiven je, ko imamo v Nastavitvah programa označeno, da obračunavamo amortizacijo po mesecih.

Pri izbiri Obračun po mesecih se amortizacija obračuna in tudi zapiše v prometno tabelo za vsak mesec posebej. Tako je na  voljo izpis registra za tekoče obdobje z že obračunano amortizacijo.

Mesečni obračun amortizacije priporočamo pri poslovanju kjer je poslovno leto različno od koledarskega leta. V ta namen vpišemo tudi datum poslovnega obdobja od do.

 

Ob kliku na gumb Obračun amortizacije se odpre zaslon:

·      Leto obračuna: program predlaga leto iz nastavitev programa.

·      Datum obračuna - program ponudi zadnji dan v mesecu za kateri se amortizacija obračunava. Mesec pa je za ena večji od predhodno obračunane amortizacije, ki je zapisana na kartico.

 

Natisni