Zavihek Plačevanje

·      Povezava na plačilni promet – pri izbiri s kljukico se bodo pripravljali plačilni nalogi. Pri tem se aktivirajo polja za vnos. Če polje ni označeno s kljukico so vsa ostala polja na zavihku neaktivna.

·      Šifra uporabnika za plačilni promet – vpiše se šifra uporabnika programa oziroma se izbere v šifrantu strank. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Vnos podatka je obvezen.

·      Model sklica na številko – vpiše se šifra modela za sklicevanje na številko odobritve, ki naj se predlaga v plačilnih nalogih. Npr.: 00, 01, …

·      Način tvorjenja sklica na številko – na razpolago so štirje tipi tvorjenja sklica na številko v dobro in sicer se lahko izbira med:

Pomeni zgornji sklic V breme, razbremenitev uporabnikovega računa.

·      Način tvorjenja namena nakazila – določi se kako naj se tvori namen nakazila. Izbira se lahko med sledečim tipi tvorjenja namena nakazila:

 

·      Tip naloga za kompenzacije – izbere se tip naloga, ki se bo, pri pripravi kompenzacij, zabeležil v preglednici plačilnih nalogov v programu Plačilnega prometa.

·      Plačevanje Konto v sklicu na obremenitev – namenjeno je avtomatski določitvi konta knjiženja, pri prevzemu prejetih plačil iz izpiska banke, za katere program ne najde povezave glede na vezo dokumenta.

·      Začetna pozicija – začetna pozicija konta v sklicu na obremenitev.

·      Dolžina - dolžina konta v sklicu na obremenitev.

·      Plačevanje SN v sklicu na obremenitev– namenjeno je avtomatski določitvi SM, pri prevzemu prejetih plačil iz izpiska banke, za katere program ne najde povezave glede na vezo dokumenta.

·      Začetna pozicija – začetna pozicija stroškovnega nosilca v sklicu na obremenitev.

·      Dolžina –  dolžina stroškovnega nosilca v sklicu obremenitve.

·      Povezava na blagajniško poslovanje – če želimo, da bo program povezan s programom blagajniško poslovanje označimo polje s kljukico, sicer polje ostane prazno.

·      Številka uporabnika za blag. poslovanje – vpiše se šifra uporabnika programa, oziroma se izbere v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Vnos podatka je obvezen.

Natisni