Zahtevek za refundacijo nadomestil

Obrazec se tiska v dveh oblikah : če so v nastavitvah obračuna vnesene normirane ure, se tiska oblika za t.im. "fiksni delovni čas", sicer pa oblika za dejanski delovni čas.

Število delovnih dni – program predlaga število dni, vneseno nastavitvah obračuna

Izpis individualnih zahtevkov – določimo, da se poleg skupnega obrazca s seznamom tiskajo tudi individualni zahtevki po zaposlenih.

Gumb Letni koledar odpre vnosno okno delovnega koledarja za izbrano leto s podatki o praznikih in delovnih sobotah.

Gumb za predogled izpisa odpre vnosno preglednico obračunanih nadomestil :

Označujemo lahko, za katere zaposlene naj se tiska individualni obrazec in popravljamo podatke o obdobju od – do in vzroku zadržanosti.

Pod preglednico so gumbi za osvežitev podatkov , izbiro vseh za tiskanje individualnih obrazcev  in preklic tiskanja .

Gumb ponovno izračunaj osveži podatke za obrazce v primeru, ko so bile po izpisu obrazca vnesene spremembe v obračun nadomestil v breme ZZZS.

Če je izbran izpis individualnih zahtevkov, se po izpisu skupnega obrazca tiskajo še zahtevki po zaposlenih. Obrazec se tiska v dveh oblikah : če so v nastavitvah obračuna vnesene normirane ure, se tiska oblika za t.im. "fiksni delovni čas", sicer pa oblika za dejanski delovni čas.

 

Natisni