Izvoz iz šifrantov v besedilne datoteke

Podatke iz šifrantov izvozimo v besedilno datoteko. Ob izboru gumba   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo, v katero se izvozijo podatki iz šifranta.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom, ki ustreza imenu tabele izbranega šifranta in ima končnico txt.

Natisni