Tiskanje Poročila izvedenega naročila

S klikom na gumb Poročilo izvedenega naročila se odpre okno, kjer je mogoče naknadno oblikovati izpis. Z instalacijo dobite SAOP vzorec, ki pa ga ni ogoče spreminjati.

 

Natisni