Dodajanje novih knjig naročil

  • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Knjige naročil, kamor vpišemo podatke o posamezni knjigi.

Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno knjigo naročila.

Naziv – vpišemo naziv knjige naročila.

Tip dokumenta – vpišemo ali izberemo ali je knjiga namenjena za naročila kupcev ali dobaviteljem. Knjigam, ki že imajo promet nastavitve ni možno spreminjati.

Napoved zaloge – nastavi se ali se knjiga upošteva v napovedi zaloge ali ne.

Mobilna prodaja – nastavi se ali se knjiga uporablja pri mobilni prodaji povezani z zunanjimi sistemi.

Avtomatski prepis spremenjenih analitik – nastavi se ali se ob spremembi ene od analitik na glavi dokumenta le-ta analitika prepiše tudi na vrstice pripodajočega dokumenta.

 

Pri vnosu imamo še tri zavihke.

Natisni