Gumb »Prenesi v DN «

Funkcija je namenjena prenosu podatkov o opravljenih časih po operacijah (iz zapisov dela delavcev) na delovne naloge. Ta prenos je potrebno izvesti v kolikor želimo na pokalkulaciji delovnih nalogov dobiti podatke o dejanskih časih trajanja operacij.

Funkcijo se lahko aktivira na preglednici dela delavcev ali pa znotraj vnosnega okna posameznega zapisa dela delavca. Po aktiviranju funkcije se odpre nastavitveno okno prenosa:

  • Številka vnosa od do – prenos lahko omejimo od do zaporedne številke vnosa dela delavcev.
  • Datum od do – prenos lahko omejimo od do datuma opravljanja dela delavcev.
  • Šifra delavca od do – prenos lahko omejimo z razponom šifer delavcev.

 

Prenos sprožimo preko gumba »Potrdi«. Po končanem prenosu dobimo obvestilo:

Zapisi, ki so se prenesli v delovne naloge dobijo status Preneseni v DN in so v preglednici dela delavcev zeleno obarvani. Teh zapisov ne moremo več spreminjati.

Natisni