Dodajanje popustov po programih za občino doplačnika

Na dnu vnosnega okna občine doplačnice je gumb Popusti po programih. Gumb je aktiven samo, če je na vnosnem oknu podatek Odstotek popusta enak 0.

Ob kliku na gumb Popusti po programih se odpre okno Popusti po programih, kjer vnesemo dodatne popuste za občino, na kateri smo, ki so vezani na različne programe, za katere občina nudi dodatne popuste.

·      Šifra programa - vpišemo šifro programa oziroma jo poiščemo v šifrantu programov.

·      Odstotek popusta – vnesemo procent popusta, ki se pri vneseni občini in programu obračuna na koncu obračuna oskrbe (končni izračun oskrbe za starše zmanjša za vnesen % popusta)

·    

V primeru, da uporabljate koda programa vrtci v kombinaciji z dodatno kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb, potem program po kliku na Potrdi vpraša po datumu, od kdaj naprej nov vnos ali vnesena sprememba občine doplačnice velja. Po vnosu datuma se bo na otrocih, ki spadajo v to občino doplačnico, ustvarila nova zgodovinska vrstica oz. popravila stara.

OPOZORILO: Na tem mestu veljajo različna pravila, kako občina zavezanka določa popust otroku, tudi taka, ki niso zajeta v zg. navedenih nastavitvah programa. Vsa pravila je mogoče po vašem naročilu vpisati v vašo bazo in program jih bo pri vnosu/urejanju občin in nato otrok upošteval.

Natisni