Sprememba nastavitev izstavitev dokumentov

Pripomoček je namenjen množičnemu spreminjanju nastavitev izstavitev dokumentov. Uporabimo ga, kadar želimo spremeniti nastavitev za več strank.
Pred uporabo priporočamo izdelavo varnostne kopije baze šifrantov.

 

 

 

 

Tip dokumenta: Najprej določimo za kateri tip dokumenta bomo spreminjali nastavitve.

 

Nastavitve iz:
Tu določimo za katere stranke delamo nastavitve:

 • Ni nastavitve:Izberemo vse stranke, ki nimajo nobene nastavitve.
 • Način izstavitve Izberemo stranke, ki že imajo izbrano nastavitev, in jo želimo zamenjati. Dodatno lahko filtriramo po:
  • Obrazec
  •  Tip ovojnice: v poštev pride samo za način izstavitve - E-račun v spletno banko
  • Ponudnik elektronskih poti:  Lahko izbiramo za način izstavitve Po elektronski poti (ePoštar)
 • Za proračunske uporabnike: izberemo stranke, ki so proračunski uporabniki. Stranko identificiramo na podlagi davčne ali matične številke.

 

Nastavitev v:
Tu določimo novo nastavitev.

 • Ni nastavitve: Za izbrane stranke se bodo nastavitve brisale.
 • Način izstavitve Določimo nov način nastavitve. Za posamezne načine nastavitve, lahko oz. moramo določiti še:
  • Obrazec: Privzeti QRD obrazec.
  • Tip ovojnice: v poštev pride samo za način izstavitve - E-račun v spletno banko
  • Ponudnik elektronskih poti:  Lahko izbiramo za način izstavitve Po elektronski poti (ePoštar)
  • Šifra stika: Obvezno moramo izbrati za način izstavitve PDF po epošti in Eračun po epošti. Iz stika določimo elektronski naslov za pošiljanje. Če za stranko šifra stika ali eletkronski naslov na stiku ne obstaja sprememba ne bo narejena.

 

Natisni