Dodajanje novih Odvisnih stroškov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Odvisni strošek prejema, kamor vpišemo podatke o odvisnem strošku vezanem na prejem. Odpre se novo okno za vnos odvisnega stroška.

  • Opis – vpišemo naziv odvisnega stroška (poljuben tekst).
  • Denarna enota – izberemo ali vnašamo odvisni strošek v domači denarni enoti ali v denarni enoti iz računa.
  • Znesek – vpišemo znesek odvisnega stroška. Možnost izračuna s pomočjo računala.
  • Opomba - vpišemo poljuben tekst.

Natisni