Verzija 2018.07.001 z dne 18.05.2018

  • Urejeno tiskanje QR kode v primeru nalogov, ki so pripravljeni iz modulov OPZ ali OPN.

Natisni