Čarovnik za uvoz podatkov

Na vrhu preglednice posrednega vnosa se nahaja ikona  čarovnik za uvoz, katero uporabljajo usposobljeni zaposleni SAOP-ja za uvoz podatkov iz drugih programov.

Natisni