Izpis Zapadlo, Nezapadlo

Ob izbiri izpisa se nam odpre spodnje okno:

Izpis lahko omejimo po sledečih kriterijih:

·      Stranka od .. do - če želimo omejiti izpis samo za določene stranke, potem vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.

·      Odgovorna oseba – izberemo, katera odgovorna oseba iz šifranta stikov stranke se bo prikazovala na izpisu.

·      Naziv liste izpis lahko poljubno poimenujemo.

 

Na voljo imamo dva izpisa: Odprte postavke zapadle in nezapadle ter Odprte postavke – zbirno po strankah.

Na izpisu Odprte postavke zapadle in nezapadle so prikazane posamezne postavke po strankah, ločeno postavke, ki so že zapadle in tiste ki še niso zapadle.

 

 

Na izpisu Odprte postavke – zbirno po strankah vidimo najprej saldo za izbrani zbir. Nato imamo podatek o Zapadlem znesku in Nezapadlem znesku. Zapadli dolg je potem razporejen po zamudah. V zadnjih dveh stolpcih pa je prikazan skupen promet v Breme in Dobro na kontih iz šifri zbira, za katero smo pripravili podatke.

 

Natisni