Zavihek Konti

Na zavihku Konti (Alt+K) vnesemo nastavitvene podatke o kontih, vendar morajo pred tem obstajati podatki v Dostavnem knjigovodstvu DK à Šifranti DK à Kontni plan. Če šifre konta ne poznamo, kliknemo na gumb  in jo poiščemo. Nato konto označimo in kliknemo v spodnjem delu okna na  (Alt + I). Desno se izpiše še naziv konta.

 

Konto terjatev – vpišemo konto terjatev do staršev, plačnikov… in določimo, ali bo

·      prenos terjatev posamezen (Da/Ne): v primeru povezave OST s SPR, je tu polje vedno neobkljukano, če pa SPR-ja ne uporabljamo, potem polje potrdimo

·      prenos davčnih zavezancev posamezen (Da/Ne).

 

Konto prihodka – vpišemo konto prihodkov (npr. 760001) in določimo ali bo prenos prihodka posamezen (Da/Ne). Konto davka osnovna stopnja in Konto davka nižja stopnja – vpišemo konte davkov in določimo ali bo:

·      prenos DDV posamezen (Da/Ne),

·      prenos DDV za nezavezance za DDV posamezen (Da/Ne).

 

Konto zaokrožitve – vpišemo konto za zaokrožitve.

Konto terjatev za doplačila – vpišemo konto za doplačila (zneski občin, štipendistov, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport…) in ali bo prenos doplačila posamezen (Da/Ne) po šifrah doplačnikov. V primeru, da pustimo polje prazno, se te vknjižbe ne bodo pripravile.

Konto terjatev za doplačila ministrstva – vpišemo konto za doplačila ministrstva (zneski MIZKS…) in ali bo prenos doplačila posamezen (Da/Ne) po šifrah doplačnikov. V primeru, da pustimo polje prazno, se te vknjižbe ne bodo pripravile. Ustrezno se razdelijo tudi prihodki. Na Konto doplačil ministrstva se zbirajo vsa doplačila vezana na podatke vpisane v

·      Nastavitve – zavihek Vrtci: na stranko vpisano v polju Šifra doplačnika ministrstva in na storitev vpisano v Šifra storitve za oskrbo, Storitev za poračun ali Storitev za medmesečno spremembo oskrbe.

·      Nastavitve – zavihek Evidentiranje obrokov: na stranko vpisano v polju Obroke subvencionira in na storitev, ki ima oznako v Šifranti - Storitve – storitev ima kljukico v polju Subvencija malica ali Subvencija kosilo.

 

Konto prihodka za doplačila – posamezen prenos konto prihodka doplačil (Da/Ne): potrditev pomeni prenos po šifrah doplačnikov. V primeru, da pustimo polje prazno, se te vknjižbe ne bodo pripravile.

Zbirni evidenčni konto.

 

Na tem mestu vnesemo tudi Šifro SM. Pred tem mora podatek obstajati v šifrantu Stroškovna mesta. V primeru, da želimo, da se vse vknjižbe vežejo na eno stroškovno mesto, ga določimo v  – Nastavitve programa – zavihek Konti.

V primeru, da imamo kodo V in ima storitev za oskrbo polji Konto prihodka in Evidenčni konto prazni, imamo na tem mestu možnost vnosa konta prihodka in evidenčni konto ločeno za režijo in prehrano:

·      Režija - režija je izračunana kot razlika med zneskom oskrbe in prehrano.

·      Evidenčni konto režija,

·      Prehrana - znesek prehrana za izpis na računu in za knjiženje je zmanjšana za znesek odsotnost ne glede na Osnovo za odsotnost.

·      Evidenčni konto prehrane.

Natisni