Raziskovalec dokumentov v dokumentnem sistemu eRegistrator

Do dokumentov posameznega subjekta dostopamo s pomočjo Raziskovalca dokumentov, ki ga običajno zaženemo v iCentru na vnosnem oknu šifranta.

Raziskovalec dokumentov

Natisni