Avtomatično popravljanje po enotah

Na dnu okna Predvidene storitve – enote je gumb . Po kliku na gumb se odpre spodaj prikazano okno.

·      Od do šifre enote – določimo, katerim enotam bomo avtomatično popravljali storitve. Program ponudi šifra enote iz polja Od šifre enote.

·      Od do šifre storitve – določimo, katere storitve bomo določenim enotam spreminjali. Program ponudi šifra storitve iz polja Od šifre storitve.

Če je eno polje prazno ali sta obe polji prazni ali je šifra v polju Do manjša od šifre v polju Od, sledi opozorilo: »Vnesena podatka nista pravilna.«

V spodnjem delu okna sta dva gumba:

·      - vsem otrokom zgoraj določene enote bomo izbrane storitve brisali. V našem primeru bomo vsem otrokom v enoti 1 brisali storitvi s šifro 006 in 007. Če je pri kakšnem otroku med predvidenimi storitvami taka storitev, ki jo odplačuje s kreditom (izpolnjeno polje kredit in obrok), je program pri tem otroku ne bo brisal.

·      - vsem otrokom zgoraj določene enote bomo izbrane storitve dodajali.

 

Natisni