Vnos novega delavca

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delavci:

·      Šifra zaposlenega  – vnos šifre (izbira) delavca. V kolikor imamo v nastavitvah programa narejeno povezavo s programom KE, potem delavca izbiramo iz seznama delavcev KE. V nasprotnem lahko šifro delavca prosto določimo.

·      Ime – vnesemo ime zaposlenega.

·      Priimek – vnesemo priimek zaposlenega

·      Delovno mesto – vnesemo (izberemo) šifro delovnega mesta kateremu pripada zaposleni. Podatek je aktiven le, če imamo v nastavitvah programa narejeno povezavo s šifrantom delovnih mest.

·      Točka lastna – vnos lastne (stroškovne) točke ene ure dela delavca. Podatek je obvezen.

·      Točka prodajna – vnos prodajne točke ene ure delovanja delavca. Podatek se lahko vnaša le v kolikor v nastavitvah programa obstaja povezava s programom FAK, takrat je ta podatek obvezen.

·      Referent – vnos/izbor šifre referenta, ki ustreza šifri delavca. Ta podatek potrebujemo kadar povezujemo šifranta delavcev in referentove ter kadar želimo vpeljati varnostni sistem na nivoju operaterja (referent je povezan z operaterjem); npr. nastavitev možnosti, da lahko operater vnaša v delovne naloge le svoje opravljene ure (kot delo delvca).

·      Opomba – vnos poljubne opombe delavca.

·      Neaktiven – v kolikor označimo to opcijo (ü) postane delavec neaktiven. Nadaljnja izbira tega stroja v delovne naloge ni mogoča.

Natisni