Združeni promet

Izpis združeni promet, nam omogoča združeno pregledovati  podatke posameznih polj. Združujemo lahko podatke ki se nahajajo v preglednici posrednega knjiženja na operaterju pod katerem smo prijavljeni.

·      Pri izbiri Združevanje po, izberemo kriterij po katerem želimo, da nam bo program združil podatke v razpredelnici (izbiramo lahko med Konto, Stranka, Dokument, Opis, Šifra SM, Šifra SN, Referent, Delovni nalog, Temeljnica in Obdobje). Ko izberemo kriterij pritisnemo gumb Združi, ter program nam bo na podlagi izbranega kriterija združil podatke v razpredelnici, izbran kriterij pa izpisal v polje Združeno.

Natisni