Kartica stranke

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Preglednice / Kartica stranke. Ko pridemo v meni se nam odpre spodnje okno, kjer vpišemo konto, stranko in se omejimo z obdobjem:

Odpre se kartica stranke v obliki preglednice. Služi nam za pregled izbranega konta in stranke. Na dnu preglednice je seštevek prometov v breme, dobro in saldo. S klikom na kvadratek (plus) poleg polja obdobje lahko pregledujemo podatke v globino.

 

 

Natisni