Verzija 2020.02.001 z dne 7.2.2020

  • Naročila kupcev in odpremni nalogi
    • V primeru konsignacije dodana možnost vnosa podatkov za prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic.
    • Podatki se ustrezno prenašajo v Odpremne naloge in Prenos MSP.
  • ​Naročila kupcev – prenos naročil v delovne naloge; na obdelavi prenosa naročil kupcev v delovne naloge smo sedaj dodali tudi možnost prenosa vrstic naročila, ki v delovne naloge še niso bile prenesene (prej smo lahko prenesli le celotno naročilo).

Natisni