Verzija 2018.02.003

Izvoz v dvostavno knjigovodstvo

  • Omogočeno določanje kontov za knjiženje kreditov v temeljnici plačilnega prometa.
  • REK-1: Dodana pravila za polnjenje polja M08 (razlika do najnižje osnove)

Natisni