Delo delavca

Izpis je namenjen prikazu na katerih delovnih nalogih je določen delavec opravljal delo (čas začetka, čas konca, dejansko porabljen čas) ter koliko izdelkov je izdelal:

Natisni