Popusti - stranke

  • Šifrant Popusti – stranke je preglednica, ki prikazuje podatke o popustu vezanem na gručo artiklov, gručo strank, datum in količino.Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta popusti - stranke, so natančneje prikazani v Šifrantu Artiklov.

Natisni