Zavihek 'Kazalniki'

 

V tem zavihku nastavimo katere kazalnike želimo izračunavati in izpisovati.

 

·      Šifra izkaza za BS in IPI – Izberemo šifro izkaza pod katero imamo v šifrantu izkazov vpisane nastavitve za bilanco stanja in poslovni izid. Tako BS in IPI morata biti v šifrantu izkazov vpisana pod isto šifro izkaza, ločita pa se z 'Grupo podatkov' tako, da pri vseh postavkah BS vpišemo  eno grupo podatkov (npr.: 001), pri postavkah IPI pa drugo grupo podatkov (npr.: 002).

Natisni