Izvoz na ročni terminal

Obdelava nam v mapo, ki smo jo izbrali v nastavitvah za ročni terminal pripravi datoteke s podatki o osnovnih sredstvih in nahajališčih.

Nastavitve si uredimo v NastavitveNastavitve programaGumb Ročni Terminali.

Ko so datoteke pripravljene nas program obvesti.

V primeru da nimamo urejenih nastavitev nas program opozori, da si uredimo nastavitve.

Natisni